Översätta ord till bild – en fotografs utmaning

Många gånger är mina fotouppdragen diffusa, eller rättare sagt man tolkar och visualiserar ord väldigt olika. Närhet, interaktion eller professionalism, hur fångar man det på bild? Dessutom är nästan alla jobb under tidspress med okända personer i en given miljö. De flesta är dessutom inte helt bekväma med en kamera mitt i nyllet.

Då gäller det att veta vad man vill som professionell fotograf och kunna förmedla det på ett förtroendefullt sätt. Ibland blir man så klart själv osäker om man har lyckats eller inte? Därför är det alltid trevligt när det trillar in härliga tillrop i in-boxen. Yes, liksom. 

skarmavbild_2016-05-26_kl._18.09.06
Översätta ord till bild – en fotografs utmaning
Nordström Performance, Fotograf i Växjö
Lilla Sandsbrovägen 3 Växjö, Kronoberg 352 49
0738-307074